Rómske deti navštevujúce kontajnerovú základnú školu v obci Muránska Dlhá Lúka sú vzdelávané segregovane. Právoplatne o tom rozhodol Najvyšší súd SR na základe dovolania mimovládnej organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva (Poradňa), ktorá v tejto veci od roku 2015 vedie strategické súdne konanie. Najvyšší súd sa stotožnil s jej názorom, že vzdelávaním rómskych detí v etnicky homogénnej škole v blízkosti miestnej znevýhodnenej rómskej komunity dochádza k ich diskriminácii na základe etnickej príslušnosti. Potvrdil pritom zodpovednosť žalovaného štátu zastúpeného ministerstvom školstva, ktorý podľa neho neprijal dostatočné preventívne opatrenia na ochranu pred diskrimináciou a na jej odstránenie.