Krajský súd v Prešove rozsudkom z dňa 28.2.2023 právoplatne potvrdil rozsudok Okresného súdu v Prešove, ktorý v novembri 2021 rozhodol, že žalovaní –  súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove a základná škola v Hermanovciach sa dopustili diskriminácie troch rómskych detí, ktoré boli na žalovanej škole nezákonne vzdelávané v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodneným. Na rozdiel od súdu prvej inštancie navyše potvrdil aj zodpovednosť štátu zastúpeného ministerstvom školstva, ktoré neprijalo účinné preventívne opatrenia na ochranu poškodených detí pred diskrimináciou ani na jej odstránenie.