Začiatkom októbra 2023 sme sa na vládu SR obrátili s výzvou, ktorá reaguje na jej súčasné úsilie odstrániť dvojzmennú prevádzku v základných školách.  Na jej riešenie by mali byť použité peniaze z rozpočtu Európskej únie na základe schváleného plánu obnovy. Vládu žiadame, aby problém dvojzmennej prevádzky na rómskych školách riešila výhradne spôsobom, ktorý bude dôsledne prispievať k desegregácii rómskych detí a podpore školskej rôznorodosti na základných školách.