V januári 2024, sme spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a Amnesty International Slovensko zaslali list Európskej komisii, v ktorom ju upozorňujeme na využívanie finančných prostriedkov EÚ na výstavbu novej základnej školy vo vylúčenej lokalite v meste Trebišov. Výstavbou novej školy mesto rieši odstránenie dvojzmennej prevádzky a nedostatočné kapacity základnej školy I. Krasku navštevovanej výlučne rómskymi deťmi. Sme presvedčení, že tento krok ďalej prehĺbi už existujúcu segregáciu detí vo vzdelávaní meste a je tak rozpore s domácim antidiskriminačným právom, rozsudkami súdov aj právom EÚ.