V dňoch 15. – 17.8.2022 sme sa zúčastnili zasadnutia Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie v Ženeve. Našej kolegyne Veronika a Nasťa vystúpili dňa 15. augusta 2022 na neformálnom stretnutí členov a členiek Výboru. V svojich príhovoroch poukázali na viaceré pretrvávajúce prejavy diskriminácie, s ktorými sa stretáva rómska menšina na Slovensku a osobitne sa venovali situácii rómskych žien. Aj ich prostredníctvom zaznel pred Výborom hlas rómskych žien.

Na zasadnutí okrem iného povedali:

– „V pôrodniciach sú oddelené rómske izby pre rómske ženy aj jedáleň a kúpeľne. Trvá to už roky, čo sa tam stretávame s diskrimináciou. Ale štát to nerieši.“

– „Vláda sa násilne sterilizovaným ženám konečne minulý rok ospravedlnila. To však nestačí, je potrebné, aby vláda ženy odškodnila.“

– „V školách na Slovensku segregujú rómske deti, dávajú ich do čisto rómskych tried alebo škôl. Veľa rómskych detí stále končí v špeciálnych školách pre deti s mentálnym postihnutím. Nemajú potom vzdelanie a nevedia si nájsť dobrú prácu.“

– „Z vlastnej skúsenosti Vám viem povedať, že slovenskí policajti páchajú násilie proti Rómom. Keď sa Rómovia sťažujú, nikto to nerieši a nič sa nevyšetrí.“

– „Počas pandémie Covidu sa Rómom žilo veľmi ťažko. Niektoré osady vláda zavrela. Veľa ľudí v osadách nemá pitnú vodu a veľa ich ochorelo.“

Výbor požiadali o podporu a odpovedali aj na otázky niektorých jeho členiek a členov.

Dňa 16.8. 2022 sa spoločne s našou advokátkou Vandu Durbákovou zúčastnili ďalšieho stretnutia tzv. lunch briefingu s reportérkou a spolureportérkou Výboru, kde hovorili o ďalších systémových prejavoch diskriminácie Rómov a Rómiek na Slovensku. Okrem iného poukázali na nedostatočnú implementáciu antidiskriminačného zákona v súdnej praxi a bariérach v prístupe k spravodlivosti. Výbor následne viedol o napĺňaní Dohovoru dialóg s vládnou delegáciou, a naše zástupkyne boli tiež pri tom.

Výbor OSN zhrnie svoje stanovisko do záverečných odporúčaní, ktoré vydá v nasledujúcich týždňoch.

Zasadnutia výboru OSN sme sa mohli osobne zúčastniť vďaka inštitucionálnemu grantu poskytnutému nadáciou Sigrid Rausing Trust.