V rámci terénneho monitoringu sme v tomto období navštívili aj lokalitu Podsadek v Starej Ľubovni . Okrem iných problémov, ktorým miestna rómska komunita čelí, sme s ľuďmi hovorili aj o situácii na miestnej základnej škole. Od roku 2015 vedieme proti ministerstvu školstva a mestu Stará Ľubovňa ako zriaďovateľovi školy súdne konanie, ktorým poukazujeme na segregované vzdelávanie rómskych detí v modulovej prístavbe miestnej základnej školy.

V súdnom konaní predovšetkým namietame, že:

  • zriaďovateľ školy a ministerstvo školstva neprijali dostatočné opatrenia na odstránenie segregácie
  • namiesto toho rozšírili kapacity školy, ktorú dlhodobo navštevujú len sociálne znevýhodnené rómske deti, vybudovaním modulovej prístavby
  • toto opatrenie považujeme za nesystémové a podľa nás segregáciu rómskych detí na danej škole len udržiava
  • vzdelávanie v etnicky segregovanej škole nedokáže zabezpečiť rómskym deťom rovné vzdelávacie šance
  • navrhujeme ich integráciu na školách spolu s ostatnými deťmi v meste vypracovaním a prijatím desegregačného plánu.

Súdy zatiaľ našu verejnú žalobu zamietli s tým, že podľa ich názoru rómske deti na miestnej základnej škole nie sú segregované, a to aj napriek tomu, že škola je etnicky jednoliata a navštevujú ju iba rómske deti z priľahlej znevýhodnenej rómskej komunity. Súdne konanie momentálne prebieha na Najvyššom súde SR.

Z rozhovorov s ľuďmi v komunite sme zistili, že situácia na miestnej školy sa ani po rokoch nezmenila. Kedy začnú kompetentní konečne konať a desegregovať?