V týchto dňoch začíname v spolupráci s partnerskými mimovládnymi organizáciami Minority Rights Group Europe so sídlom v Maďarsku a EPEKA zo Slovinska realizovať nový projekt. Aj prostredníctvom neho budeme v nasledujúcich dvoch rokoch v Poradni ďalej presadzovať a chrániť ľudské práva rómskej menšiny u nás na Slovensku.

Projekt bezprostredne rozvíja našu doterajšiu prácu na ochranu práv Rómov a Rómiek. Chceme ním poukazovať na pretrvávajúce porušovania ich práv v našej spoločnosti smerom k zodpovednými štátnymi inštitúciami, zabezpečovať právnu podporu Rómom a Rómkami, ktorí sa rozhodnú porušovaniu svojich práv brániť aj zlepšovať uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na súdoch.

Budeme v rámci neho tiež monitorovať prípady diskriminácie Rómov a Rómiek a uskutočníme vzdelávanie o antidiskriminačnej legislatíve a právach menšín pre právnickú obec aj vzdelávanie pre rómskych aktivistov a aktivistky o ochrane pred diskrimináciou. V neposlednom rade budeme tiež presadzovať prijímanie potrebných systémových opatrení na ochranu rómskej menšiny pred diskrimináciou a iným porušovaním ich práv.

Projekt realizujeme od 1. apríla 2022 do 31. marca 2024.

Podporila ho Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty.