Uskutočnili sme vzdelávanie pre skupinu rómskych žien z Dobšinej, a to v rámci projektu UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít realizovanom Karpatská nadácia. Na stretnutí sme hovorili:

  • o tom, čo je diskriminácia ako sa jej brániť,

  • s akou diskrimináciou či porušovaním práv sa ženy v Dobšinej stretávajú,

  • na čo je možné sa pýtať pri pracovnom pohovore a ktoré údaje sú naopak diskriminačné,

  • ako postupovať keď nám v telefóne povedia, že Rómov či Rómky do práce neberú.
S účastníčkami sme zdieľali príbehy ľudí, ktorí a ktoré sa s našou právnou podporou postavili za svoje práva. Pozreli sme si naše videá a hovorili sme aj o podpore aktivizmu rómskych žien, ktorý dlhodobo v Poradni presadzujeme. Sieťovanie aktívnych rómskych žien je tiež súčasťou našej práce.

Ďakujeme za príjemné stretnutie a otvorenosť a veríme, že získané vedomosti ženy využijú aj v praxi.