V ostatných rokoch rozhodol Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých prípadoch o porušení práv Rómov, ktorí sa s našou právnou podporou domohli spravodlivosti v prípadoch policajného násilia. V rozsudku o porušení práv dvoch poškodených Rómov z policajnej razie Moldavy nad Bodvou, ktorý sme dosiahli, Európsky súd špecificky poukázal aj na pochybenia vo vyšetrovaní možného rasového motívu prípravy policajnej akcie.

Sme presvedčení o tom, že nedostatky, na ktoré súd v Štrasburgu poukázal, majú systémový charakter a vieme, že sa dotýkajú aj iných prípadov policajného násilia, v ktorých sme poskytovali alebo poskytujeme poškodeným Rómom a Rómkam právnu pomoc. Vláda však stále nepodnikla rázne reformné kroky, ktoré by situáciu zmenili.

Listom sme preto vládu vyzvali k tomu, aby:

  • úplne zreformovala súčasný Úrad inšpekčnej služby a podnikla kroky smerom k vytvoreniu plne nezávislej inštitúcie na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov polície, ktorá bude stáť mimo organizačnej štruktúry policajného zboru a bude plne nezávislá formálne aj v praxi,
  • odhalila systémové nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia a navrhla účinné opatrenia, ktoré by boli následne zavedené do činnosti novovytvorenej nezávislej inštitúcie,
  • zaviedla viaceré ďalšie opatrenia, ktoré budú policajnému násiliu predchádzať, pričom viaceré z nich navrhujeme.

Ľudia, ktorí čelia policajnému násiliu – vrátane Rómov a Rómiek – musia byť schopní sa domôcť spravodlivosti prostredníctvom inštitúcií na Slovensku. Ich prípady viac nesmú končiť na Európskom súde pre ľudské práva tak, ako tomu bolo doteraz.