Spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a Amnesty International Slovensko sme zaslali list Európskej komisii, v ktorom ju upozorňujeme na využívanie finančných prostriedkov EÚ na výstavbu novej základnej školy vo vylúčenej lokalite v meste Trebišov.

Výstavbou novej školy mesto rieši odstránenie dvojzmennej prevádzky a nedostatočné kapacity základnej školy I. Krasku navštevovanej výlučne rómskymi deťmi. Sme presvedčení, že tento krok ďalej prehĺbi už existujúcu segregáciu detí vo vzdelávaní meste. Je podľa nás v rozpore s domácim antidiskriminačným právom, rozsudkami súdov aj právom EÚ.

Európsku komisiu preto žiadame o to, aby preskúmala využívanie finančných prostriedkov EÚ v tejto veci a plánovanej výstavbe školy zabránila. Mesto musí hľadať iné riešenie problému dvojzmennej prevádzky, ktoré povedie k desegregácii vo vzdelávaní.

Viac sa dozviete v samotnom liste: https://poradna-prava.sk/spravy-instituciam/

Použitá fotografia: TASR