Pripravili sme materiál, v ktorom popisujeme princípy, z ktorých by mal podľa nás vychádzať legislatívny návrh na odškodnenie násilne sterilizovaných žien.

Tieto princípy sa opierajú o naše dvadsať ročné úsilie a prijatie komplexného právneho predpisu, na základe ktorého by mohli byť všetky násilne sterilizované rómske ženy odškodnené, a našu expertízu v tejto oblasti.

Materiál sme zaslali vybraným štátnym inštitúciám a politickým predstaviteľom, ktorý tejto otázke v súčasnosti venujú pozornosť. Veríme, že týmto princípom budú venovať pozornosť.