V týchto dňoch sme vydali výročnú správu, ktorá približuje našu prácu v ostatných dvoch rokoch 2020 a 2021. Dozviete sa v nej v skratke, na čom sme v tomto období pracovali, s kým sme spolupracovali a čo sa nám podarilo dosiahnuť.

Výročku nájdete na tomto mieste.

Za jej grafické spracovanie chceme poďakovať Maji Bodnárovej a za jej tlač Vienale s.r.o.