Aj venovaním 2% z vašich daní viete podporiť našu právnu prácu. Predvyplnené tlačivo nájdete tu https://poradna-prava.sk/2-z-dane/

Aj vďaka vám tak budeme môcť pokračovať v strategickom vedení súdnych sporov v prípadoch diskriminácie a iného porušovania ľudských práv.

Pomôžete nám dosiahnuť strategické súdne rozhodnutia, ktoré vytvoria tlak na zodpovedné štátne inštitúcie, aby prijímali zmeny.

Aj vďaka 2% sme dosiahli:

  • spravodlivosť pre rómskych chlapcov, ktorí čelili násiliu na policajnej stanici v Košiciach v roku 2009, a pre dvoch poškodených z policajnej razie v Moldave nad Bodvou, na Európskom súde pre ľudské práva,
  • prelomový rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý prvý krát v histórii Slovenska rozhodol, že vzdelávanie rómskych detí v čisto rómskej škole blízko vylúčenej rómskej komunity predstavuje segregáciu,
  • prvé rozhodnutie súdu, ktorý konštatoval, že zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych tried je nezákonné,
  • a mnohé ďalšie významné rozsudky, ktoré priniesli spravodlivosť pre našich klientov a klientky.

Ďakujeme.