Dňa 2. augusta 2022 sme sa spoločne s rómskymi aktivistkami, s ktorými spolupracujeme, zúčastnili pietneho aktu pri múzeu SNP v Banskej Bystrici a uctili sme si obete rómskeho holokaustu.

Pietny akt organizoval pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu Splnomocnenec vlády pre rómske komunity a združenie In Minority.

MA BISTEREN!

NEZABUDNIME!

Foto: Kancelária Verejného ochrancu práv