25. októbra 2022 sme sa stretli so zástupkyňami kancelárie verejného ochrancu práv a spoločne hovorili predovšetkým o potrebných opatreniach smerom k prijatiu účinného mechanizmu odškodnenia nezákonne sterilizovaných rómskych žien, ktorý by im priniesol spravodlivosť.

V závere stretnutia sme vyjadrili presvedčenie, že slovenský parlament na svojej novembrovej schôdzi rozhodne o novom verejnom ochrancovi práv a ten sa skoro ujme svojej funkcie. Súčasná situácia spôsobuje, že o podnetoch, s ktorými sa ľudia na kanceláriu verejného ochranu práv obracajú – nemá kto rozhodnúť. Čas na ich vybavenie sa predlžuje. A sú medzi nimi aj podnety, ktoré sme kancelárii dávnejšie adresovali z našej strany. Čo najrýchlejšie zvolenie nového ombudsmana je dôležité pre celú našu spoločnosť.

***

Advokačné stretnutia realizujeme v rámci projektu ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatská nadácia