Dňa 29. marca 2022 sme sa opäť stretli so skupinou rómskych aktivistiek, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Po dlhom čase sme mali príležitosť sa konečne vidieť osobne a spoločne plánovať naše aktivity na nasledujúce mesiace.

V najbližšom období budeme spoločne pokračovať v presadzovaní ochrany reprodukčných práv rómskych žien, najmä zabezpečenia spravodlivosti pre nezákonne sterilizované rómske ženy.

Je nevyhnutné, aby vláda túto úlohu neodsúvala a prijala opatrenia smerujúce k ich odškodneniu.

Stretnutie sme zorganizovali s finančnou podporou Open Society Foundations.