Dňa 14. novembra 2022 sme sa stretli s Veľvyslancom USA na Slovensku Gautamom A. Ranom a hovorili s ním o dodržiavaní práv rómskej menšiny na Slovensku. Na základe nášho monitoringu a skúsenosti sme ho informovali o pretrvávajúcich nedostatkoch v tejto oblasti.

Vážime si záujem pána veľvyslanca o dodržiavanie práv rómskej menšiny na Slovensku a ceníme si podporu, ktorú našej práci vyjadril.