V januári 2023 sme spoločne s partnerskými organizáciami Európske centrum pre práva Rómov a Fórum pre ľudské práva zaslali naše spoločné vyjadrenie pre Výbor ministrov Rady Európy, v ktorom poukazujeme na nedostatočnú implementáciu nami dosiahnutého rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade R.R a R.D. proti Slovenskej republike.

Práve týmto dôležitým rozsudkom rozhodol Európsky súd v septembri 2020 o porušení práv dvoch Rómov, ktorí čelili násiliu počas policajnej razie v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Obom poškodeným sme v Poradni zabezpečovali právnu pomoc.

V našom spoločnom podaní poukazujeme na to, že napriek oficiálnemu ospravedlneniu všetkým poškodeným z Moldavy – slovenská vláda neprijala potrebné opatrenia, ktoré by v plnej miere implementovali tento rozsudok a odstránili by závažné nedostatky vo vyšetrovaní policajného násilia aj jeho možného rasového motívu, na ktoré Európsky súd v rozsudku upozornil.

Výbor Ministrov preto žiadame, aby aj ďalej pokračoval v kontrole implementácie tohto rozsudku zo strany vlády. Zároveň viaceré opatrenia, ktoré musí vláda prijať, v našom vyjadrení navrhujeme.