9. – 11. júla 2021 sme sa v Košiciach stretli so skupinou angažovaných rómskych žien, s ktorými sa spoločne dlhodobo usilujeme o spravodlivosť pre nezákonne sterilizované rómske ženy.

Na stretnutí sme spoločne naplánovali:

  • konkrétne aktivity vo vzťahu k zodpovedným štátnym inštitúciám s cieľom dosiahnuť, aby poškodené sterilizované ženy boli konečne odškodnené;
  • spoločný podcast s OZ Ženské kruhy, aby sme zviditeľnili príbehy a skúseností rómskych žien širokej verejnosti;
  • na diaľku nás pozdravili aj naše hosťky Elena Gorolová  – rómska aktivistka z ČR, Zuzana Krišková zo Ženských kruhov a Barbora Bukovská – zakladateľka Poradne, ktoré nás v našom úsilí dlhodobo podporujú.

Naše plány v blízkej budúcnosti spoločne aj zrealizujeme. Sledujte nás ďalej na sociálnych sieťach a našom webe.

Za fotografie ďakujeme Jánovi Varcholovi.

Stretnutie sme uskutočnili vďaka finančnej podpore nadácie Sigrid Rausing Trust