Európska komisia vydala správu, ktorá ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy vrátane antidiskriminačného zákona na Slovensku v roku 2021. Ako po minulé roky – správu spracovala naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková v rámci jej spolupráce s Európskou sieťou právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu (EELN).

Správa obsahuje množstvo podnetov, ktoré môžu zlepšiť ochranu ohrozených skupín pred diskrimináciou a ktorým by zodpovedné štátne inštitúcie u nás mali venovať pozornosť.

Správa okrem právneho rámca a analýzy uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku zahŕňa aj informácie o viacerých prípadoch diskriminácie, ktorým sa v Poradni právne venujeme.

Správa sa zameriava nielen na diskrimináciu z dôvodu etnického pôvodu a rasy, ale aj iných diskriminačných dôvodov ako sú vek, zdravotné znevýhodnenie, sexuálna orientácia či náboženské vierovyznanie. 

Správa je dostupná na tomto mieste.