Európska komisia vydala správu, ktorá ponúka podrobný náhľad na uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy vrátane antidiskriminačného zákona na Slovensku v roku 2022.

Ako po minulé roky – správu spracovala naša spolupracujúca advokátka Vanda Durbáková v rámci jej spolupráce s Európskou sieťou právnych expertiek a expertov na rodovú rovnosť a nediskrimináciu (EELN).

Správa obsahuje množstvo podnetov, ktoré môžu zlepšiť ochranu ohrozených skupín pred diskrimináciou a ktorým by zodpovedné štátne inštitúcie u nás mali venovať pozornosť.

Informuje aj o viacerých prípadoch diskriminácie, ktorým sa v Poradni právne venujeme a dôležitých rozsudkoch súdov, ktoré sme dosiahli.

Správa je dostupná v angličtine na: https://www.equalitylaw.eu/country/slovakia