Určite si mnohí a mnohé z vás spomínate na prerušenie prezenčného vyučovania počas pandémie COVID v ostatných dvoch rokoch. Väčšina detí sa učila online. A čo chudobné deti žijúce vo marginalizovaných rómskych komunitách? Podľa viacerých analýz a štúdií mnohé z nich nemali možnosť vzdelávať sa online, pretože ich rodiny nemali prístup k internetu, digitálnym technológiám, či potrebné digitálne zručnosti.

My tvrdíme, že štát pochybil ak nezabezpečil počas pandémie rovný prístup k vzdelaniu pre všetky deti. Porušil tak právo mnohých detí na vzdelanie ako aj právo na prístup k informáciám, ktorého súčasťou je aj právo na prístup k internetu aj digitálnym technológiám.

V konkrétnom prípade našej klientky – žiačky prvého stupňa základnej školy, uvedené namietame v súdnom konaní na okresnom súde.

Jedná sa vôbec o prvý prípad, ktorý poukazuje na tzv. digitálnu priepasť, ktorej čelia marginalizované rómske komunity.

Digitalizácia je prínosná a je cestou, ktorou sa uberáme. Avšak štátne inštitúcie musia pri jej zavádzaní prijímať opatrenia, aby k nej mali prístup aj ľudia z chudobných lokalít vrátane marginalizovaných rómskych komunít či starší ľudia.

Jedným z cieľov nášho strategického súdneho konania je na toto upozorniť.

Náklady na právnu pomoc sú hradené vďaka finančnej podpore Digital Freedom Fund v rámci projektu ktorý vďaka tejto nadácii v súčasnosti realizujeme.