V polovici júna 2023 sme zorganizovali ďalšie spoločné stretnutie nezákonne sterilizovaných žien zo Slovenska a Českej republiky. Tentokrát sme sa stretli v meste Krnov.

Poškodené ženy z ČR na stretnutí zdieľali aktuálne skúsenosti s uplatňovaním odškodňovacieho zákona, ktorý bol v ich krajine prijatý v roku 2021. Poukázali na to, proces odškodňovania u nich má viaceré nedostatky a mnoho poškodených žien sa odškodnenia stále nedomohlo.

Poškodené ženy zo Slovenska hovorili o tom, že odškodňovací zákon na Slovensku síce ešte stále nebol prijatý, no o jeho návrhu už rokuje parlament.

Je dôležité, aby slovenský parlament venoval nedostatkom uplatňovania odškodňovacieho zákona v ČR pozornosť a aby sme sa im na Slovensku vyhli.

Spoločné stretnutie vytvorilo tiež priestor na vzájomné posilnenie žien z oboch krajín aj ich ďalšie sieťovanie. Spoločne sme naplánovali aj ďalšie aktivity do budúcna.

Stretnutie sme zorganizovali vďaka finančnej podpore nadácie Sigrid Rausing Trust.