V auguste bude slovenská vláda na zasadnutí Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie v Ženeve hovoriť o tom, aký pokrok urobila za ostatné roky smerom k dôslednejšiemu dodržiavaniu ľudských práv rasových a etnických menšín na Slovensku a ich ochrane pred diskrimináciou.

Výboru sme preto dnes zaslali správu, v ktorej ho informujeme o pretrvávajúcej diskriminácii iných prejavoch porušovania práv Rómov a Rómiek u nás. Poukazujeme v tomto smere na viaceré závažné pretrvávajúce problémy:

  • prípady policajného násilia a systémové problémy v ich vyšetrovaní
  • segregáciu, ponižovanie a ďalšie prejavy diskriminácie voči rómskym ženám na pôrodníckych oddelenia v nemocniciach
  • rozsiahlu segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní v rôznych podobách
  • existujúce právne ustanovenia, s diskriminačným dopadom na rómske ženy a deti
  • pretrvávajúce rozsiahle bariéry, ktorým Rómovia a Rómky čelia v prístupe k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na súdoch a nedostatočné právne angažovanie sa zo strany Slovenského národného strediska pre ľudské práva
  • opatrenia vlády s diskriminačným dopadom na znevýhodnené rómske komunity počas pandémie a naopak neprijímanie účinných opatrení na zmiernenie dopadov pandémie na nich.
  • Do pozornosti Výboru dávame aj dôležitosť toho, aby vláda bezodkladne predložila zákon, na základe ktorého bude možné odškodniť násilne sterilizované rómske ženy, tak aby sa čo najskôr dostal do parlamentu a bol schválený.

V našej správe sa opierame aj o informácie, ktoré nám poskytli mnohí aktívni Rómovia a Rómky v rámci nášho monitoringu aj naše skúsenosti s právnym riešením mnohých konkrétnych prípadov.

Veríme, že Výbor informácie od nás zohľadní vo svojich odporúčaniach.