13. decembra 2022 sme na stretnutí rómskych aktivistiek privítali zástupcov organizácie Zdravé regióny, ktorí nám predstavili svoju prácu v marginalizovaných rómskych komunitách.

Spoločne sme ďalej hovorili najmä o praxi nezákonných sterilizácií rómskych žien. Poškodené ženy zdieľali s našimi hosťami svoje príbehy a hovorili o svojom dlhoročnom úsilí domôcť sa spravodlivosti. Okrem toho s nimi ženy zdieľali aj svoje skúsenosti s prípadmi diskriminácie v oblasti zdravotnej starostlivosti, s ktorými sa aj v súčasnosti stretávajú.

Na stretnutí sme hovorili aj o možnostiach našej vzájomnej spolupráce, ktorá veríme, že bude pokračovať aj do budúcna.