10. novembra 2022 sme v slovinskej Ľubľane – spolu s partnerskými organizáciami Minority Rights Group Europe a EPEKA, Slovinsko – prezentovali výskumnú správu o diskriminácii Rómov a Rómok a ich prístupe k spravodlivosti na Slovensku a v Slovinsku.

Za Poradňu sme na podujatí priblížili skúsenosti slovenských Rómov a Rómok s diskrimináciou a iným porušovaním ich práv a prekážky v prístupe k spravodlivosti, ktorým čelia.

Správu sme vydali v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok v Slovinsku a na Slovensku„, ktorý s partnerskými organizáciami realizujeme s podporou Európskej únie.