Listom sme sa obrátili na ministerku zdravotníctva a vyzvali sme ju k prijatiu opatrení na  odstránenie rozsiahlych prejavov diskriminácie, ktorým rómske ženy dlhodobo čelia v oblasti zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie.

Upozornili sme ju na to, že v rámci nášho monitoringu na východnom Slovensku naďalej bežne dokumentujeme rozličné prejavy zlého zaobchádzania s rómskymi ženami na pôrodniciach, vrátane ich umiestňovania do segregovaných „rómskych izieb.“ Napriek tomu, že na tieto prejavy upozorňujeme už dlhé roky, zodpovedné štátne orgány doposiaľ nepodnikli účinné opatrenia na ich odstránenie.

V našej výzve dávame pani ministerke do pozornosti aj našu výskumnú správu Vakeras Zorales z roku 2017, ktorá svojho času podnietila verejnú diskusiu o diskriminácii rómskych žien v oblasti zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie. Poukazujeme na to, že naše odporúčania z tejto správy zostávajú stále aktuálne – ministerstvo im musí venovať pozornosť a pretaviť ich do konkrétnych opatrení.

Ministerku sme vyzvali aj k tomu, aby sa zo svojej pozície zasadila za prijatie zákona na odškodnenie násilne sterilizovaných žien, o ktorého návrhu aktuálne rokuje parlament.

Našu výzvu si môžete prečítať tu: https://poradna-prava.sk/spravy-instituciam/