Štátna školská inšpekcia v nadväznosti na nami dosiahnutý rozsudok a medializáciu prípadu diskriminácie rómskych detí v Základnej škole v Hermanovciach urobila na škole kontrolu a informovala nás o svojich zisteniach.

V súlade s rozsudkom okresného súdu v Prešove – aj podľa inšpekcie sú rómske deti na základnej škole v Hermanovciach diskriminované. Inšpekcia škole konkrétne vytýka, že ich umiestňuje do čisto rómskych tried.

O zisteniach inšpekcie, ktorá podporuje našu právnu argumentáciu budeme informovať aj odvolací súd, ktorý teraz o prípade rozhoduje.

Viac o prípade sa dozviete v tlačovej správe.