Category Archives: Čo je nové

Súd odškodnil Rómov za diskrimináciu

Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala tlačovú správu k rozhodnutiu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi v prípade diskriminácie rómskych spotrebiteľov, ktorí pre svoj etnický pôvod neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Súd rozhodol, že majiteľ baru im musí za zásah do ich ľudskej dôstojnosti vyplatiť náhradu nemajetkovej ujmy.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť tu: (PDF, 321 KB)

Tlačová správa Poradne k rozhodnutiu súdu z februára 2012, ktorou okresný súd v tomto prípade rozhodol, že k diskriminácii rómskych spotrebiteľov došlo a majiteľ baru sa im musí ospravedlniť, je dostupná tu:
(PDF, 65.9 kB)

Ponuka stáže pre študenta/-ku Právnickej fakulty UPJŠ v Poradni

Poradňa pre občianske a ľudské práva, v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v rámci predmetu Stážová klinika, aj v akademickom roku 2014/2015 ponúkne stáž jednému študentovi/jednej študentke 3. alebo 4. ročníka denného štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ.

Ak máte záujem nahliadnuť do problematiky ochrany ľudských práv na Slovensku a aplikovať získané vedomosti v reálnych prípadoch porušovania ľudských práv v praxi, neváhajte a zašlite svoj motivačný list v rozsahu 350 až 500 slov najneskôr do 10. júna 2014 na adresu anna.stancakova@gmail.com. Motivačný list má objasniť, čo študenta/študentku motivuje k tomu, aby absolvoval/-a Stážovú kliniku a ako si myslí, že mu/jej absolvovanie predmetu pomôže pri dosahovaní osobných a profesijných cieľov.

Viac informácii o predmete Stážová klinika nájdete tu.

Viac informácii o stáži priamo v Poradni pre občianske a ľudské práva nájdete tu: (PDF, 155 KB)

Výročná správa 2012-2013

Vydali sme výročnú správu, v ktorej sa dozviete o našej práci v rokoch 2012 a 2013.

Výročnú správu nájdete tu: (PDF, 822 KB)

Príručka boja proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní

Maďarská mimovládna organizácia Chance for Children Foundation vydala zaujímavú príručku, ktorá zhromažďuje existujúce poznatky, argumenty, rozhodovaciu prax súdov a pokrokové myšlienky, týkajúce sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní v našom regióne. K jej konečnej podobe sme malou mierou prispeli aj v my v Poradni.

Jej verziu v českom jazyku si môžete stiahnuť tu: (PDF, 1 MB)

Pôrodnica nie je väzenie

Stanovisko Poradne a spolupracujúcich MVO v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva. Jej prerokovanie  na ministerstve zdravotníctva dňa 21.januára 2014 neviedlo k požadovaným zmenám v novele. Apelujeme preto na členov vlády aby novelu v znení navrhovanom ministerstvom zdravotníctva neschválili.

Tlačovú správu k aktuálnej situácii si môžete stiahnuť tu: (PDF, 110 KB)

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú

Poradňa  spoločne s mimovládnymi organizáciami Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V termíne ukončenia medzirezortného pripomienkového konania ju podporilo ďalších 6 občianskych združení a 1384 osôb z radov širokej verejnosti.

Tlačovú správu k pripomienke si môžete stiahnuť tu: (PDF, 104 KB)

Sponzori

 

 

 

Našu činnosť podporili: