Category Archives: Čo je nové

Alternatívna správa k Výboru OSN pre práva dieťaťa

Poradňa v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) vypracovala alternatívnu správu, v ktorej popisujeme nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenska. Správu sme adresovali Výboru OSN pre práva dieťaťa, ktorý monitoruje dodržiavanie tejto medzinárodnej zmluvy zo strany jednotlivých členských krajín. V našej správe sa sa  špecificky venujeme pretrvávajúcim nedostatkom v dodržiavaní Dohovoru vo vzťahu k rómskym deťom na Slovensku.

Správu si môžete stiahnuť tu: (PDF, 802 KB)

Vyšetrovanie prípadov policajného násilia na Slovensku dlhodobo zlyháva

Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala tlačovú správu k vydanej kritickej správe Vyšetrovanie policajného násilia na Slovensku – kritická správa za rok 2014. V správe popisujeme viaceré nedostatky vo vyšetrovaní prípadov policajného násilia na Slovensku na základe našich skúseností so zabezpečovaním právnej pomoci v tejto oblasti v ostatných rokoch.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť tu: (WORD, 435 KB)

 

Monitoring vybraných právnych predpisov a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

Poradňa v ostatných týždňoch uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a  analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerali sme sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/-čkam rómskej menšiny.

Analýza je v elektronickej podobe dostupná tu: (PDF, 258 KB)

Súd oslobodil policajtov v kauze týrania rómskych chlapcov z Luníka IX

Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala tlačovú správu k rozhodnutiu Okresného súdu Košice II, ktorý oslobodil policajtov, obvinených v kauze týrania rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach z roku 2009.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť tu: (PDF, 70 KB)

Zaujímajú ťa ľudské práva? Prihlás sa na školu ľudských práv!

Vyplň PRIHLASOVACÍ FORMULÁR a uchádzaj sa o jedno z 30 miest.
Uzávierka prihlášok je 26.02.2015 o 24:00 hod.

Projekt „Škola ľudských práv“ realizujú mimovládne a ľudsko-právne organizácie: Fenestra, OZ Pomocná ruka, Poradňa pre občianske a ľudské práva.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien. Viac informácií o projekte nájdete tu.

Súd odškodnil Rómov za diskrimináciu

Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala tlačovú správu k rozhodnutiu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi v prípade diskriminácie rómskych spotrebiteľov, ktorí pre svoj etnický pôvod neboli obslúžení v jednom z barov v Spišských Vlachoch. Súd rozhodol, že majiteľ baru im musí za zásah do ich ľudskej dôstojnosti vyplatiť náhradu nemajetkovej ujmy.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť tu: (PDF, 321 KB)

Tlačová správa Poradne k rozhodnutiu súdu z februára 2012, ktorou okresný súd v tomto prípade rozhodol, že k diskriminácii rómskych spotrebiteľov došlo a majiteľ baru sa im musí ospravedlniť, je dostupná tu:
(PDF, 65.9 kB)

Sponzori

 

 

 

Našu činnosť podporili: