Category Archives: Čo je nové

Banner

     Ak chcete vedieť ako postupovať kliknite sem

Príručka boja proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní

Maďarská mimovládna organizácia Chance for Children Foundation vydala zaujímavú príručku, ktorá zhromažďuje existujúce poznatky, argumenty, rozhodovaciu prax súdov a pokrokové myšlienky, týkajúce sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní v našom regióne. K jej konečnej podobe sme malou mierou prispeli aj v my v Poradni.

Jej verziu v českom jazyku si môžete stiahnuť tu: (PDF, 1 MB)

Pôrodnica nie je väzenie

Stanovisko Poradne a spolupracujúcich MVO v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva. Jej prerokovanie  na ministerstve zdravotníctva dňa 21.januára 2014 neviedlo k požadovaným zmenám v novele. Apelujeme preto na členov vlády aby novelu v znení navrhovanom ministerstvom zdravotníctva neschválili.

Tlačovú správu k aktuálnej situácii si môžete stiahnuť tu: (PDF, 110 KB)

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú

Poradňa  spoločne s mimovládnymi organizáciami Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V termíne ukončenia medzirezortného pripomienkového konania ju podporilo ďalších 6 občianskych združení a 1384 osôb z radov širokej verejnosti.

Tlačovú správu k pripomienke si môžete stiahnuť tu: (PDF, 104 KB)

Podporte právo žien na slobodu pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti po pôrode

Poradňa v spolupráci s MVO Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy predložila hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý 10.decembra 2013 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Pripomienku si môžete pozrieť a podporiť najneskôr do 3.januára 2014 na tomto mieste:

http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode

Alternatívna správa pre Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT)

Poradňa podala alternatívnu správu Európskemu výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT). Správa ponúka aktuálne informácie, týkajúce sa výskytu prípadov policajného násilia a poukazuje na pretrvávajúce nedostatky, týkajúce sa procedúry vyšetrovania prípadov tohto druhu na Slovensku.

Správu si môžete stiahnuť tu: (PDF, 119 KB)

Sponzori

 

 

 

Našu činnosť podporili: